Lure Coursing

LKF kursinga kvalifikācijas un sacensību nolikums

Apstiprināts: 22.04.2023. Prezidija protokols Nr. 17.
1. Vispārējie noteikumi.

1.1. Nolikuma mērķis.
Standartizēt FCI/LKF sistēmā rīkoto kursinga sacensību elementus. Nolikums tiek izstrādāts pēc FCI reisinga, kursinga nolikuma.

1.2. Sacensību rangs.

1.2.1. Starptautiskās sacensības (CACIL) notiek pēc FCI CACIL sacensību nolikuma. Tiek piešķirts:
a) ”Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (CACIL);
b) ”Rezerves Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (R.CACIL);
c) ”Latvijas čempiona kursingā kandidāta” sertifikāts (CACL);
d) ”Latvijas veterānu čempiona kandidāta kursingā” sertifikāts (V.CACL);
e) kvalifikācijas sertifikāts (CQL).

1.2.2. Latvijas Uzvarētājs Kursingā un Kluba Uzvarētājs kursingā (CACL) var tikt rīkots vienu reizi gadā. Tiek piešķirts:
a) "Latvijas Uzvarētājs/Kluba Uzvarētājs kursingā" sertifikāts un titula, ”Latvijas čempiona kandidāta kursingā” sertifikāts (CACL);
b) "Latvijas veterānu čempiona kandidāta kursingā" sertifikāts (V.CACL);
c) kvalifikācijas sertifikāts (CQL).

1.2.3. Nacionālās sacensības (CACL). Tiek piešķirts:
a) ”Latvijas čempiona kandidāta kursingā” sertifikāts (CACL);
b) ”Latvijas Veterānu čempiona kandidāta kursingā” sertifikāts (V.CACL);
c) kvalifikācijas sertifikāts (CQL).

1.2.4. Latvijas kurtu un kursinga kluba (LKKK) kluba sacensības.

1.2.4.1. Sacensībās var piedalīties visu LKF klubu biedri ar visu šķirņu suņiem.

1.2.4.2. Sertifikāti netiek piešķirti, bet tiek noteikti uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji.

1.2.4.3. Kluba sacensības kursingā LKKK var organizēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar LKF Mācību komisiju.

1.3. Sacensības ar sertifikātu piešķiršana.

1.3.1. Pie sertificētām sacensībām kursingā tiek pieskaitītas sacensības, kurās piešķir CACIL/R.CACIL un CACL, V.CACL un CQL sertifikātus, un to norises laiku un vietu ir apstiprinājusi LKF Mācību komisija.

1.3.2. Pieteikumi par sertificētu sacensību rīkošanu nākamajam kalendārajam gadam LKF Mācību komisijai jāiesniedz līdz iepriekšējā gada 31. oktobrim

1.3.3. Sacensību organizēšana var netikt saskaņota, ja to rīkošanas laiks sakrīt ar citu svarīgu kinoloģisku pasākumu organizēšanas laiku.

1.4. Sacensību dalībnieki.

1.4.1. CACL ranga sacensībās var piedalīties visi FCI X grupas (kurtu šķirnes) suņi, FCI neatzītās kurtu šķirnes, kā arī dažas FCI V grupas šķirnes – Faraonu suns, Sicīlijas kurts, Ibisas podenko, Kanāriju podengo, Portugāles podengo, basendži, un no FCI VI grupas – Rodēzijas ridžbeks.

1.4.2. CACIL ranga sacensībās var piedalīties visi FCI X grupas (kurtu šķirnes) suņi, FCI neatzītās kurtu šķirnes, kā arī dažas FCI V grupas šķirnes – Faraonu suns, Sicīlijas kurts, Ibisas podenko, Kanāriju podengo, Portugāļu podengo, basendži, un no FCI VI grupas – Rodēzijas ridžbeks. CACIL un R.CACIL sertifikātu piešķir tikai X grupas (kurtu šķirnes) suņiem, kuri startē FCI-CACIL klasē.

1.4.3. Lai dalībnieks varētu piedalīties sacensībās, ir jābūt:
a) FCI/LKF atzītiem ciltsrakstiem;
b) kursinga dalībnieka apliecībai;
c) sasniegušam minimālo vecumu: lielajām šķirnēm – 18 mēneši, vidējām un mazajām šķirnēm – 15 mēneši;
d) ne vecākam par 8 gadiem (līdz tās sacensību sezonas beigām, kurā sunim paliek 8 gadi);
e) sacensību pieteikumā jābūt norādītam tam īpašniekam, kas norādīts suņa ciltsrakstos un kurš ir biedrs FCI/LKF sastāvošā organizācijā;
f) suņa izskats nedrīkst būt mākslīgi mainīts (cirpts apmatojums);
g) sunim ir jābūt reģistrētam Latvijas Lauksaimniecības datubāzē (LDC).

1.5. Kursinga dalībnieka apliecība.

1.5.1. Kursinga dalībnieka apliecību izsniedz LKF birojā saskaņā ar šo nolikumu

1.5.2. Kursinga dalībnieka apliecībā ir jābūt norādītiem šādiem datiem:
a) suņa šķirne, dzimums, vārds (kāds tas ir ciltsrakstos), ciltsrakstu numurs, ID (mikročipa nr.), dzimšanas datums, īpašnieka vārds, uzvārds un adrese;
b) apzīmējums par dalību FCI-CACIL vai CSS klasē (zīmogs uz vāka);
c) kursinga / skriešanas sacensību rezultāti.

1.5.3. Kvalifikācija ir minimālo prasību izpilde, lai suns tālāk varētu piedalīties sacensībās. Kvalifikāciju pieņem viens FCI/LKF kursinga tiesnesis.

1.5.4. Lai saņemtu kvalifikāciju, jāizpilda sekojošas prasības:
a) sunim jābūt FCI/LKF atzītiem ciltsrakstiem;
b) sunim jābūt veselam un vakcinētam atbilstoši vecumam, reģistrētam LDC datu bāzē, vecumā ne mazāk kā: vipetiem, levretēm, basendži, Sicīlijas kurtiem – 14 mēneši, pārējām šķirnēm 17 mēneši;
c) sunim ir jāizrāda interese un ar azartu jāskrien pakaļ mehāniskajam zaķim, kas tiek vilkts trosē, neapstājoties visas trases garumā (minimālais trases garums – 400 m, maksimālais – 1000 m);
d) suns nedrīkst baidīties, traucēt vai izrādīt agresiju pret citiem suņiem trasē;
e) skrējiena laikā sunim jābūt uzpurnī un skriešanas apmetnī, suns nedrīkst pret to lietošanu protestēt.

1.6. Sacensību dalībnieku sadalījums pa klasēm.

1.6.1. CACIL sacensībās:

1.6.1.1. Dalībnieki piedalās sekojošās klasēs:

1.6.1.1.1. FCI-CACIL klase (ir tiesīgi saņemt CACIL un R.CACIL sertifikātu),
a) tikai X grupas kurtu šķirņu suņi vecumā no 15 (18) mēnešiem līdz 8 gadiem;
b) jāuzrāda 2 (divi) izstāžu novērtējumi ne zemāki par ”ļoti labi” no 2 (diviem) dažādiem ekspertiem, no divām dažādām valstīm pieaugušo klasēs (starpklase, atklātā, darba vai čempionu klase), vienam novērtējumam jābūt no CACIB ranga izstādes.

1.6.1.1.2. CSS klase, nosacījumi dalībai klasē:
a) suņi vecumā no 15 (18) mēnešiem līdz 8 gadiem;
b) suņi, kas startē CSS klasē, nevar piedalīties FCI-CACIL klasē;
c) dalībai CSS klasē izstāžu novērtējumi nav nepieciešami;
d) suņi, kas atbilst FCI-CACIL klases kvalifikācijai (CACIL-licence) nevar piedalīties CSS klasē.

1.6.1.1.3. Veterānu klasē piedalās suņi vecumā no 6-8 gadiem.

1.6.1.1.4. Šķirnes no FCI V grupas – Faraonu sus, Sicīlijas kurts, Ibisas podenko, Kanāriju podengo, Basendži un no FCI VI grupas – Rodēzijas ridžbeks, drīkst piedalīties tikai CSS klasē vecumā no 15 (18) mēnešiem līdz 8 gadiem.

1.6.2. CACL sacensībās:

1.6.2.1. Dalībnieki piedalās sekojošās klasēs:

1.6.2.1.1. Atklātajā klasē piedalās suņi vecumā no 15 (18) mēnešiem līdz 8 gadiem;

1.6.2.1.2. Veterānu klasē piedalās suņi vecumā no 6-8 gadiem.

1.7. Sacensību organizēšanas noteikumi.

1.7.1. Sacensību organizēšanas noteikumi atbilst LKF apstiprinātajiem sacensību noteikumiem.

1.7.2. Sacensību organizēšanas noteikumos jānorāda:
a) pasākuma organizatori, vieta, laiks, reglaments;
b) kursinga vadītāja vārds, uzvārds;
c) norādes par trasi;
d) dalības maksa;
e) reģistrācijas laiki;
f) dalībnieku atbildība (1.11. punkts).

1.8. Dalībnieku, tiesnešu un palīgu neierašanās gadījumi.

1.8.1. Par suņiem, kuri ir pieteikti sacensībām un nevar ierasties, jāpaziņo organizatoriem septiņas dienas pirms sacensību sākuma.

1.8.2. Tiesnešiem un palīgiem, kuri nevar ierasties uz sacensībām, par to laicīgi, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pasākuma norises, jāinformē organizatori.

1.8.3. Dalības maksa dalībniekiem, kuri neierodas, netiek atgriezta. Izņēmuma gadījumi, kad tiek atgriezti 75% no iemaksātās dalības maksas – suns ir saslimis, guvis savainojumus vai ir gājis bojā, kuce meklējas. Gadījumu apstiprināšanai ne vēlāk kā trīs dienas pēc sacensībām ir jāuzrāda veterinārārsta izziņa.

1.9. Diskvalifikācija.

1.9.1. Tiesnesis vai tiesnešu kolēģija var diskvalificēt dalībnieku, ja viņu pavadošā persona ar skaņām (kliedzieniem, svilpieniem) vai citādām darbībām uzmundrina suni, mēģinot ietekmēt viņa rezultātu, tādējādi traucējot citiem dalībniekiem.

1.9.2. Suns var tikt diskvalificēts, ja tas uzbrūk, mēģina uzbrukt vai izrāda agresiju pret citiem skrējiena dalībniekiem un apgrūtina sacensību norisi. Turpretī, ja suns pagriezienos ar savu ķermeni grūsta citus, lai iegūtu sev izdevīgāku skriešanas pozīciju, neizrādot agresiju, kā arī ja suns reaģē uz cita dalībnieka agresiju, tas netiek uzskatīts par iemeslu diskvalifikācijai.

1.9.3. Suņi, kuri skriešanas laikā pamet trasi vai neuzsāk skrējienu, bet netraucē pārējiem dalībniekiem, tiek no tālākām sacensībām izslēgti, bet netiek diskvalificēti.

1.9.4. Tiesnešu kolēģijas piešķirtās diskvalifikācijas termiņi:
- pirmā diskvalifikācija sezonā uz 1 dienu;
- otrā diskvalifikācija sezonā uz 4 nedēļām;
- trešā diskvalifikācija sezonā uz 8 nedēļām;
- ceturtā diskvalifikācija divu sezonu laikā: tiek anulēta kursinga dalībnieka apliecība, kuru var atjaunot vēlreiz nokārtojot kvalifikāciju. Ja tam seko vēl viena diskvalifikācija, tad kursinga dalībnieka apliecību tiek anulēta un netiek atjaunota.

1.9.5. Kursinga dalībnieka apliecībā tiek veikts ieraksts par katru diskvalifikāciju (disq).

1.10. Dopings.

1.10.1. Aizliegts jebkurš dopinga veids, kas var izmainīt suņa sniegumu trasē. Dopinga pārbaudes kārtību un aizliegto vielu sarakstu nosaka ”Dopinga testa kontroles nolikums LKKK rīkotajos kursinga pasākumos”.

1.10.2. Aizdomu gadījumā par dopinga lietošanu tiesnešu kolēģija kopā ar veterinārārstu ir tiesīgi veikt suņa pārbaudi. Suņa īpašnieka pienākums ir suni uzrādīt kontrolei.

1.10.3. Dopinga lietošanas apstiprināšanas gadījumā tiek piemērotas soda sankcijas saskaņā ar ”Dopinga testa kontroles nolikums LKKK rīkotajos kursinga pasākumos”.

1.11. Atbildība.

1.11.1. Sacensību organizatori nav atbildīgi par nelaimes gadījumiem sacensību laikā ar sacensību dalībniekiem, viņu īpašniekiem vai funkcionāriem, kā arī par suņiem, kuri pazūd sacensību laikā.

1.11.2. Suņu īpašnieki nav atbildīgi par viņu suņu nodarītajām traumām citiem suņiem skrējiena laikā, izņemot, ja traumu nodarīšana ir bijusi saistīta ar suņa agresiju pret citiem skrējiena dalībniekiem.

1.12. Protesti par tiesnešu un tiesnešu kolēģijas lēmumiem netiek pieņemti.

1.13. Suņa īpašnieks var tikt diskvalificēts par:
a) konfliktēšanu ar tiesnesi vai citiem funkcionāriem;
b) cietsirdīgu vai rupju attieksmi pret suņiem;
c) atrašanos sacensību vietā alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
d) LKKK ētikas kodeksā minētiem pārkāpumiem.

1.13.1. Konstatējot pārkāpumus, tiek pārtraukta suņa dalība sacensībās ar ierakstu kursinga dalībnieka apliecībā, un tiek anulēti visu konkrētajam īpašniekam piederošo suņu iegūtie rezultāti šajās sacensībās.

1.13.2. Ja tiek piemērota suņa īpašnieka diskvalifikācija, sacensību dalības maksa netiek atgriezta.

2. Kursinga sacensību organizēšana.

2.1. Kursinga sacensības (rangs CACIL un CACL) un kvalifikācija notiek, uz ”LKF kvalifikācijas un sacensību nolikums” pamata, ko apstiprinājusi LKF Mācību komisija.

2.1.1. Skrējieni notiek pa pāriem, ar vienlaicīgu startu abiem suņiem.

2.1.2. Sacensību laikā katrs suns veic divus skrējienus.

2.1.3. Kvalifikācijas laikā suns piedalās tikai vienā skrējienā.

2.1.4. Skrējiens tiek novērtēts maksimāli ar 20 punktiem katrā no pieciem kritērijiem – manevrēšanas spēja, ātrums, izturība, azarts, sekošana.

2.2. Tiesnešu un palīgu kategorijas un pienākumi.

2.2.1. Tiesnešu kolēģija.

2.2.1.1. Tiesnešu kolēģija, kas sastāv no LKF (FCI) tiesneša (-iem) ir augstākā sacensību institūcija.

2.2.1.2. Kursinga sacensībās tiesnešu kolēģija sastāv no vismaz diviem tiesnešiem ar LKF vai FCI tiesneša kursingā kvalifikāciju.

2.2.1.3. Tiesnešiem var asistēt vairāki novērotāji uz lauka, kuru klātbūtnei jābūt fiksētai sacensību katalogā.

2.2.1.4. Tiesneši seko līdzi kursinga sacensību norisei un noteikumu ievērošanai.

2.2.1.5. Tiesnešu lēmums ir noteicošais visos šaubu un strīdu gadījumos.

2.2.1.6. Tehniskos jautājumus tiesneši risina ar kursinga sacensību vadītāju un/vai operatoru.

2.2.1.7. Pirms sacensību sākuma tiesnešiem ir jāpārliecinās, ka tiek ievēroti šī nolikuma 2.3., 2.4., 2.5., 2.7. punkti un netiek apdraudēta suņu veselība.

2.2.2. Kursinga sacensību vadītājs.

2.2.2.1. Kursinga sacensību vadītājam jābūt ar iepriekšēju pieredzi, kurš kontrolē un koordinē visus sacensību tehniskos jautājumus, kā arī organizatorisko norisi, pilda visus tiesnešu norādījumus.

2.2.3. Novērotāji uz lauka.

2.2.3.1. Novērotāji var tikt izvietoti sacensību laukā, lai palīdzētu tiesnešiem.

2.2.3.2. Novērotājiem jāatrodas dažādos lauka sektoros.

2.2.3.3. Novērotāju uzdevums ir kontrolēt kursinga norisi un informēt tiesnešus par kursinga nolikuma pārkāpumiem, kuri notiek skrējienu laikā.

2.2.3.4. Novērotājiem vai viņu ģimenes locekļiem piederošie suņi nedrīkst piedalīties sacensībās.

2.2.3.5. Novērotāji nekādā veidā nedrīkst traucēt suņa skrējienu vai sacensību norisi.

2.2.4. Starta komanda.

2.2.4.1. Pavadošā persona kopā ar suni gaida savu startu tam norādītā, atzīmētā vietā.

2.2.4.2. Vienlaicīgi ar suni uz kursinga lauka var atrasties viena pavadošā persona.

2.2.4.3. Pirms starta tiek pārbaudīts:
a) vai suņi ir nostādīti pareizajā starta kārtībā;
b) vai katram sunim ir piemērota kakla siksna, kas tiek noņemta tikai pirms paša starta, (kakla siksnas ar dzelkšņiem, izstāžu pavadas vai savelkošās kakla siksnas ir aizliegtas);
c) vai pareizi uzlikti skriešanai paredzētie uzpurņi (uzpurnim jābūt: stiepļu, kombinētais stiepļu-plastikāta vai plastikāta pēc FCI apstiprināta parauga). Uzpurnis nedrīkst būt pārāk liels vai par mazu;
d) vai pareizi uzvilkti skrējiena apmetņi (skrējiena apmetņiem pēc krāsas un modeļa jāatbilst sacensību nolikumam). Apmetnis nedrīkst būt pārāk liels vai par mazu;
e) acu aizsargi ir aizliegti.

2.2.4.4. Sagatavošanās startam, pārbaude un suņu palaišana startā tiek veikta secīgi, bez kavēšanās, bet arī bez steigas.

2.2.4.5. Suni pavadošā persona pilda visus startētāja norādījumus. Suns startā tiek palaists pēc startētāja dotas komandas. Finišā sunim drīkst doties pakaļ tikai, kad startētājs ir devis šādu atļauju.

2.2.5. Mehāniskais zaķis un tā operators.

2.2.5.1. Mehāniskā zaķa operators instrukcijas saņem no kursinga sacensību vadītāja un sacensību galvenā tiesneša. Prioritāras ir galvenā tiesneša norādes.

2.2.5.2. Mehāniskā zaķa vadības mehānisms jānovieto tā, lai tā operatoram būtu pilnībā pārredzama kursinga trase.

2.2.5.3. Operatoram jānodrošina, lai mehāniskais zaķis visu laiku atrastos pareizajā attālumā no skrejošajiem suņiem.

2.2.5.4. Operatoram jābūt ar atbilstošu pieredzi, ir nepieļaujami trasē pieaicināt nesagatavotu operatoru.

2.2.6. Veterinārārsts.

2.2.6.1. Sacensību organizatori pieaicina veterinārārstu, lai tas veiktu veterināro uzraudzību un nepieciešamības gadījumā sniegtu veterināro palīdzību visu pasākuma laiku.

2.2.6.2. Dalībnieku veterināra kontrole jāveic pirms katra skrējiena.

2.2.6.3. Veterinārārsts ir tiesīgs nepielaist suni sacensībām, ja tiek konstatēta slodzei nepiemērota kondīcija, saslimšanas vai traumu pazīmes.

2.2.6.4. Ja suns netiek pielaists startam pēc veterinārārsta slēdziena, kursinga dalībnieka apliecībā tiek veikts ieraksts (mwdr), suņa īpašniekam dalības maksa par reģistrāciju sacensībām netiek atgriezta.

2.3. Ieteikumi trases ierīkošanas vietai, trases garums un segums.

2.3.1. Apkārtne.

2.3.1.1. Liela pļava ir vispiemērotākā kursinga sacensībām.

2.3.1.2. Piemērota ir arī pļava ar nelielu kritumu vai pauguriņiem.

2.3.1.3. Krūmi un atsevišķi augoši koki, ja vien tie nav bīstami skrējiena dalībniekiem, ir pieļaujami kursinga trasē.

2.3.2. Trases segums.

2.3.2.1. Trases segums nedrīkst būt slidens, kā arī akmeņains vai bedrains.

2.3.2.2. Dabiski šķēršļi ir vēlami, bet nav obligāti. Tiem jābūt suņiem labi saredzamiem ne mazāk kā no 30 metru attāluma, it sevišķi, ja trasē ir kritumi un pacēlumi.

2.3.3. Trases garums.

2.3.3.1. Mazām un vidējām šķirnēm trases garums – no 400 līdz 700 metriem.

2.3.3.2. Visām pārējam šķirnēm – no 500 līdz 1000 metriem.

2.3.4. Attālums starp trases pagriezienu punktiem.

2.3.4.1. Attālumam starp trases pagrieziena punktiem jābūt pielāgotam apkārtnes īpatnībām.

2.3.4.2. Pagriezieni ar leņķi, kas ir mazāks par 60 grādiem, ir aizliegti.

2.3.5. Trases izvietojums.

2.3.5.1. Trase ir jāizplāno tā, lai tajā nebūtu nekādu bīstamu vietu (ņemot vērā lielo fizisko noslogojumu suņiem skrējiena laikā).

2.3.5.2. Ja otrais skrējiens norisinās tajā pašā dienā un vietā, trases izvietojums ir jāmaina.

2.3.5.3. Mehāniskā zaķa vilcējtrose jānovieto tā, lai suņi tajā neaizķertos, nesapītos un negūtu traumas.

2.4. Starts.

2.4.1. Apmetņi.
Suņi skrien pa pāriem. Vienam sunim ir jābūt sarkanā apmetnī, bet otram - baltā.

2.4.2. Nepāra dalībnieku skaits.

2.4.2.1. Organizatoriem jādara maksimāli iespējamais, lai suņi skrietu pa pāriem.

2.4.2.2. Ja ir sadalījums pa dzimumiem un klasēm, tad nepāra vienas šķirnes suņi tiek apvienoti.

2.4.2.3. Ja uz sacensībām nav piereģistrēts pāra dalībnieku skaits, tad suns skrējienā piedalās viens.

2.5. Kursinga aprīkojums.

2.5.1. Sacensību organizatoriem jānodrošina, lai visi sacensībām nepieciešamie mehānismi būtu darba kārtībā visu sacensību laiku.

2.5.2. Sacensību organizatoriem jābūt nodrošinātiem ar rezerves tehniku.

2.5.3. Mehāniskā zaķa tehniskajiem parametriem jāatbilst šādām prasībām:
a) jāspēj nodrošināt vajadzīgo paātrinājumu;
b) nekavējoties jāspēj reaģēt uz jebkurām ātruma izmaiņām trasē;
c) jābūt pietiekoši jaudīgam.

2.5.4. Trases pagrieziena punktu ritentiņi nedrīkst būt gaišā krāsā vai spīdīgi.

2.5.5. Mehāniskais zaķis ir izgatavots no plastikāta vai līdzīga materiāla, vismaz 40 cm garumā, vēlams, dzeltenā vai zilā krāsā.

2.6. Tiesāšana.

2.6.1. Katra suņa skrējiens tiek vērtēts pēc 5 kritērijiem – manevrētspēja, ātrums, izturība, azarts un sekošana. Par katru no tiem suns var iegūt maksimāli 20 punktus.

2.6.2. Katrs suns veic divus skrējienus, un iegūtie punkti tiek summēti.

2.6.3. Suņi, kuri pirmā skrējiena laikā iegūst mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita, pie otrā skrējiena netiek pielaisti un sacensībās vairāk nepiedalās.

2.6.4. Ja kādu neparedzētu iemeslu vai neatbilstošas sacensību organizācijas dēļ otrais skrējiens nevar notikt, suņi tiek sakārtoti pa vietām, balstoties uz pirmajā skrējienā iegūtajiem punktiem.

2.6.5. Ja divu skrējienu kopsummā ir divi suņi ar vienādu punktu skaitu, tad augstāka vieta tiek piešķirta sunim, kas ieguvis lielāku punktu skaitu otrajā skrējienā.

2.6.6. Ja arī 2.6.5. punktā minētajā gadījumā punktu skaits ir vienāds, augstāka vieta tiek piešķirta sunim, kas savācis vairāk punktu, skatoties atsevišķi pa kritērijiem to svarīguma secībā: 1. - manevrētspēja, 2. - ātrums, 3. - izturība, 4. - azarts, 5. - sekošana.

2.7. Sankcijas.

2.7.1. Tikai kvalificēti tiesneši var piemērot sankcijas dalībniekiem.

2.7.2. Sods par pāragru startu.

2.7.2.1. Ja suni pavadošā persona pārāk ātri palaiž suni startā, tiesnesis var noņemt 10 % no iegūto punktu skaita šajā skrējienā. Ja skrējiens jāveic no jauna, tad sods netiek piemērots.

2.7.2.2. Pāragra starta gadījumā, tiesnesis var konsultēties ar startētāju vai kursinga sacensību vadītāju.

2.7.3. Starta nokavēšana.
Ja suns laicīgi neierodas uz startu, var tikt ierosināta viņa atstādināšana no sacensībām, veicot ierakstu kursinga dalībnieka apliecībā (disq).

2.7.4. Dalībnieka atstādināšana.
Tiesneši var atstādināt no dalības sacensībās suni, kurš:
a) pēc starta signāla neskrien pakaļ mehāniskajam zaķim, bet paliek kopā ar savu pavadošo personu vai atstāj sacensību lauku;
b) seko savam skrējiena partnerim, nevis mehāniskajam zaķim.
Par to tiek veikts ieraksts kursinga dalībnieka apliecībā (0 punktu vai disq).

3. Sertifikātu piešķiršanas kārtība.

3.1. CACIL/R.CACIL sertifikāts tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko/otru lielāko punktu skaitu un CQL sertifikātu. Sunim jābūt izpildītiem nosacījumiem par atbilstību FCI-CACIL klasei un ir atzīme kursinga dalībnieka apliecībā (zīmogs uz vāka). Uz starta jābūt ne mazāk kā 6 (sešiem) pārstāvjiem šķirnē.

3.2. CACL sertifikāts tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko punktu skaitu un CQL sertifikātu. Ja suns jau ir Latvijas kursinga čempions, tad CACL sertifikāts pāriet nākamajam sunim pēc iegūto punktu skaita, ja tas ir saņēmis CQL sertifikātu.

3.3. Ja suns ir saņēmis pirmo CACL sertifikātu, tad pēdējo tas drīkst saņemt tikai pēc 8 mēnešiem.

3.4. V.CACL sertifikāts tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās ir saņēmuši lielāko punktu skaitu piedaloties veterānu klasē un CQL sertifikātu. V.CACL nepāriet nākamajam sunim, ja tā ieguvējs jau ir Latvijas Veterānu Čempions kursingā.

3.5. Latvijas/Kluba uzvarētājs kursingā tiek piešķirts suņiem, kuri atbilstošā ranga kursinga sacensībās saņēmuši lielāko punktu skaitu un CQL sertifikātu, neatkarīgi no šķirnē piedalījušos suņu skaita.

3.6. CQL sertifikāts tiek piešķirts sunim, kurš saņēmis 2/3 no maksimāli iespējamā punktu skaita. Sertifikāts netiek izsniegts papīra formātā, bet tiek veikts ieraksts kursinga dalībnieka apliecībā (CQL).

3.7. Suņu skaits CACL sertifikāta iegūšanai.

3.7.1. Ja uz starta iziet 1 (viens) suns vienā šķirnē, tad tiek piešķirts 1 CACL (V.CACL) sertifikāts (nacionālajās sacensībās), starptautiskajās sacensībās uz starta jābūt vismaz 2 (diviem) suņiem, lai saņemtu CACL (V.CACL) sertifikātu.

3.7.2. Ja uz starta iziet vismaz 6 suņi vienā šķirnē, tad tiek piešķirti 2 CACL sertifikāti.

3.7.3. Ja uz starta iziet vismaz 10 suņi vienā šķirnē, tad tiek piešķirti 3 CACL sertifikāti.

3.7.4. Ja kaut kādu iemeslu dēļ otrais sacensību skrējiens nevar norisināties, sertifikāti netiek piešķirti.

4. Titula ”Latvijas Čempions kursingā” piešķiršanas kārtība.

4.1. Tituls ”Latvijas Čempions kursingā” tiek piešķirts sunim kurš saņēmis 3 (trīs) CACL sertifikātus kursinga sacensībās, kuras organizētas atbilstoši nolikumam. Starp pirmā un pēdējā sertifikāta saņemšanu ir jāpaiet vismaz 8 (astoņiem) mēnešiem + 1 (vienai) dienai.

4.2. Tituls ”Latvijas Veterānu Čempions kursingā” tiek piešķirts sunim, kurš saņēmis 2 (divus) V.CACL sertifikātus (bez laika ierobežojuma).

5. Pārsēji un teipošana.

5.1. Pārsēji ir atļauti tikai, lai aizsargātu augšējos nagus no traumām.

5.2. Atļauta ir arī pakaļkāju (augšstilbu) iekšpuses pārsiešana.

5.3. Pārsēji nedrīkst tikt aptīti ap locītavu, bet tiem jābūt zem locītavas.

5.4. Pēc skrējiena pārsējs ir jānoņem.

5.5. Medicīniskā teipošana suņiem nav atļauta.

5.6. Suņa īpašniekam, kas lietos medicīnisko teipošanu tiks piemērotas tādas pašas sankcijas, kā pozitīva dopinga gadījumā.

6. Dzīvnieku aizsardzība.

6.1. Drošībai un dzīvnieku veselībai ir jābūt galvenajam nosacījumam, kas jāievēro un jānodrošina gan kursinga sacensību funkcionāriem, gan sacensību dalībniekiem. Šis princips jāievēro vienmēr.

6.2. Suni pavadošā persona vai tā īpašnieks ir tiesīgs vienmēr, jebkurā brīdī atsaukt savu suni no piedalīšanās sacensībās. Tādā gadījumā tiek veikts ieraksts kursinga dalībnieka apliecībā (wdr), bet maksa par dalību sacensībās atgriezta netiek.

6.3. Pēc veterinārārsta prasības sacensību funkcionāriem ir jāatsauc suns no tālākas piedalīšanās kursinga sacensībās, ja suņa veselība tiek pakļauta riskam.

6.4. Uzpurņa lietošana skriešanas laikā ir obligāta visiem dalībniekiem.