Kluba valde

Ilva Pastore
Valdes priekšsēdētāja
Ilva Pastore

Tālr.: +371 28339336
E-mail: pastoreilva@inbox.lv

Ieva Bērtiņa
Valdes sekretāre
Ieva Bērtiņa

Tālr.: +371 26366726
E-mail: bertinusmalkmaizites@inbox.lv

Viktorija Rožkalne
Ciltsdarba vadītāja
Viktorija Rožkalne

Tālr.: +371 29805176
E-mail: torry@inbox.lv

Larisa Blažēviča
Valdes locekle, kinologs
Larisa Blažēviča

Tālr.: +371 26534031
E-mail: dwarfs3@inbox.lv

Liene Avotiņa
Atbildīgā par kursingu, kinologs
Liene Avotiņa

Tālr.: +371 29221704
E-mail: liene007@gmail.com

Ingita Pole
Valdes locekle, kinologs
Ingita Pole

Tālr.: +371 29117452
E-mail: ingitapo@inbox.lv

Līga Strazdiņa
Valdes locekle
Līga Strazdiņa

Tālr.: +371 26007111
E-mail: ligastrazdina@hotmail.com