«Basendži Uzvarētāja kausa» (Basenji Winner Cup) sacensību nolikums

«Basendži Uzvarētāja kauss» var tikt rīkots vienu reizi gadā.

Tiek piešķirts «Basendži Uzvarētāja» tituls četrās kategorijās basendži šķirnes suņiem:
  1. Basendži suns,
  2. Basendži kuce,
  3. Basendži suns veterāns,
  4. Basendži kuce veterāns.
Tiek apbalvotas pirmās sešas vietas:
  • 1. vieta – tiek apbalvota ar titulu, diplomu, kausu, uzvarētāja apmetni un rozeti.
  • 2.-3. vieta – tiek apbalvota ar kausu un rozeti.
  • 4.-6. vieta – tiek apbalvota ar rozeti.
Tiek piešķirta balva – diploms un kauss – Sacensību labākā rezultāta īpašniekam.

Uz titulu un godalgotām vietām var pretendēt suņi, kas ieguvuši kvalitātes sertifikātu (CQL).

Sacensības norit pēc «Latvijas Kurtu un Kursinga kluba sacensību un kursinga kvalifikācijas saņemšanas nolikuma».

«Basendži uzvarētāja kauss» ir nacionālā ranga sacensības (CACL), un tiek izcīnīti arī «Latvijas čempiona kandidāta kursingā» sertifikāti (CACL), «Latvijas veterānu čempiona kandidāta kursingā» sertifikāti (V.CACL) un kvalifikācijas sertifikāti (CQL).

Sacensības tiesā divi tiesneši, vismaz vienam tiesnesim jābūt no Latvijas.

Uzvarētāja apmetnis ir zaļā krāsā. Sacensību nosaukuma un gada burtus un skaitļus raksta baltā krāsā.

Diplomā tiek norādīta izcīnītā vieta, suņa pilns vārds, ciltsrakstu numurs, īpašnieka vārds/uzvārds, un tiesnešu vārdi/uzvārdi ar tiesnešu parakstiem.

Rozete numurēta ar ieņemto vietu, zaļi-baltā krāsā.