Lure Coursing CACL competition 21.06.2020

21.06.2020. Nacionālās sacensības kursingā

National Lure Coursing competition 21.06.2020

Latvijas kurtu kursinga klubs aicina uz sezonas atklāšanas sacensībām kursingā. 2020.gada 21.jūnijā , Jaunolaine, Nacionālās (CACL) sacensības kursingā.
Reģistrācija sāksies 2020.gada 26.maijā un tiks slēgta 2020.gada 14.jūnijā
Dalībnieku skaits būs ierobežots!!!
Sacensībās suņi sacentīsies par LV JCACL, LV CACL, LV VCACL, CQL tituliem un lauka uzvarētāja balvu.
Sacensības norisināsies pēc spēkā esošiem un apstiprinātiem LKKK kursinga noteikumiem, kas publicēti kurti.lv . Kā arī ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, ievērojot visus aizliegumus, ierobežojumus, ko regulē Latvijas Republikas likumi uz 21.jūniju. Par visām izmaiņām, jaunumiem sekot līdzi LKKK lapā/pasākumā Facebook, vai kluba oficiālā mājas lapā kurti.lv

Latvian sighthound club invites for season opening lure coursing competition on the 21st of June 2020, Jaunolaine, National (CACL) lure coursing championship.
Registration is open on the 26th of May 2020 and will be closed on the 14th of June 2020
Participants amount is limited!!!
Competition dogs will run for LV JCACL, LV CACL, LV VCACL, CQL titles and best on the field winner prize.
The competition will take place according to the valid and approved LKKK lure coursing rules published on kurti.lv . As well as taking into account the state of emergency established in the country, considering all prohibitions and restrictions regulated by the laws of the Republic of Latvia until the June 21st. Follow for all changes and news on the LKKK page / event on Facebook, or on the club`s official home page kurti.lv


Reģistrācija un veterinārās pārbaudes sākas plkst. 8:00. Skrējienu sākums 9:00 (laiks var tikt koriģēts).

Registration and veterinarian control will start at 08:00. Runs will start at 09:00 in the morning (time might be changed).

Norises vieta

Alpine Dream, Melderu iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Latvija, LV-2127

Tiesneši

Dzintra Staprēna (Latvija), Ingita Pole (Latvija)
Organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt tiesnešus.

Lauka darbinieki / Field workers

Sacensību direktors / Director: Larisa Blaževiča
Sekretārs / Secretary: Liene Avotiņa
Kasieris / Cashier: Līga Stradiņa
Operatori / Operators: Viktors Suharevs, Egijs Hofmanis
Veterinārārsts / Veterinrian: Jolanta Kuzņecova
Startētāji / Starters: Jelena Suhareva, Irina Knestjapina
Stažieris/asistents / Trainee/assistant: Jana Gļebova

Trase / Track

Lauks trasei: dabiska pļava / Field track: natural field
Trases garums: 600-700 metri / Track lenght: 600-700 meters

Reģistrācija / Registration

Pieteikšanās – aizpildot Entry formu un nosūtot to uz - lkkk-kursing@inbox.lv
Pievienot arī LKKK biedra karti, Maksājuma izrakstu, vai garantijas vēstuli (rakstītu brīvā formā).

Registration is by sending filled in Entry form to lkkk-kursing@inbox.lv
Please attach also LKKK member card, Payment order or letter of guarantee written in free form.

Var pieteikties arī uz kursinga licenzēšanos – Rakstot pieteikumu brīvā formā, norādot suņa – vārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, šķirni, īpašnieku. Klāt pievienojot LKKK/LKF biedra karti, kā arī maksājuma izrakstu (maksājumu veicot uz zemāk pievienoto kontu), vai garantijas vēstuli rakstītu brīvā formā. Licenzēšanās maksa LKKK biedriem 17 eur, LKF biedriem 20 eur.

Maksa par sacensībām / Payment for competition

LKKK biedriem / LKKK members:
1st dog = 20 EUR
2nd dog = 18 EUR
3rd dog = 18 EUR
4th dog - for free (bezmaksas)
5th-7th dog = 18 EUR

Ne LKKK biedriem / Not LKKK members:
1st dog = 25 EUR
2nd dog = 23 EUR
3rd dog = 23 EUR
4th dog - for free (bezmaksas)
5th - 7th dog = 23 EUR

*Atlaides darbojas attiecībā uz viena saimnieka suņiem / Discount is applied only for the one dog`s owner

Uzmanību!! Par sacensībām var norēķināties maksājot uz pievienoto kluba kontu, vai klātienē, iepriekš rakstot garantijas vēstuli.

Attention!! Payment for competition need to be processed through LKKK bank account or ,please, add a payment guarantee letter.


Konts / Account:
Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22

Naudas maksājums tiek atgriezts tikai gadījumā, ja ir attaisnots neierašanās gadījums, vetārsta apstiprināts (kuces meklēšanās, vai kuces/suņa nāves gadījums). Vetārsta izraksts iesniegts ne vēlāk, kā trīs dienas pēc sacensībām.

Payment for competition will be refunded only in case of justified case of non-appearance validated by veterinarian (bitch oestrum or bitch/dog death case). Veterinarian`s confirmed statement should be provided not later than three days after the competition day.

Vispārējie noteikumi

1. Sekot, pildīt organizatoru prasības.

2. Pārliecinieties, ka sacensībās piedalās tikai veseli suņi. Pirms sacensībām noteikti pārbaudiet suņa nagu garumu.

3. Pārliecinieties, ka suns netiek barots 6 stundas pirms sacensībām.

4. No sacensību reģistrācijas sākuma, līdz sacensību noslēgumam suņi jāvada tikai ar īsām pavadām. Sacensību laikā ir stingri aizliegts izmantot Flex tipa pavadas!

5. Suns pirms skriešanas vismaz piecas minūtes ir jāiesilda staidzinot. Pēc skriešanas (pastaigas vai lēna paskriešana) - līdz elpošana un sirds darbība normalizējas.

6. Suņu skriešanas laikā suņi, kas neskrien, jātur īsos pavados vai jāatstāj būros, transporta līdzekļos (vasarā ar atvērtiem logiem vai ar ieslēgtu gaisa kondicionieri). Īpašniekam ir jāpārliecinās un jānodrošina, ka viņu suņi nerada draudus ne sev, ne uz lauka skrejošajiem suņiem.

7. Ja salauzta pavada (pārplīsusi karabīne, atvērusies) ietekmē notiekošo skrējienu un ievaino skrejošu suni - aizbēgušā suņa īpašniekam vai pieskatītājam ir jāatlīdzina visi materiālie zaudējumi, kas nodarīti ievainotā (-o) suņa (-u) īpašniekam (-iem).

8. Suns, kurš izskrien uz trasi, tiek diskvalificēts saskaņā ar LKKK kursinga noteikumiem.

9. Fotogrāfi (kas vēlas atrasties trasē) savu atrašanās vietu saskaņo ar organizatoru vai tiesnešiem.

10. Sacensību laikā aizliegts lidot ar dronu virs trases, lai netraucētu suņu skriešanu trasē.

11. Suņu uzpurņiem ir jābūt piemērotā izmērā un tie nedrīkst būt tehniski bojāti. Suņi ar nepiemērotiem uzpurņiem pie starta netiks pielaisti.


Mūsu sponsori / Our sponsors

Sacensību ģenerālsponsors – «TRUE INSTINCT DOG» - dabiska, holistiska un līdzsvarota barība. Izplatītājs Latvijā - firma «Velgens»

True-Instinct

Perfect Dog