Lure Coursing competition CACIL Latvian Winner 2020

25.07.2020. Starptautiskās sacensības kursingā

«Latvijas uzvarētājs 2020»

CACIL Latvian Winner 2020

Norises vieta

Raiskums (57.375397, 25.099624), LV-4146, Latvija

Tiesneši

Laima Eidukiene (Lietuva), Dzintra Staprena (Latvija), Inese Bobkova (Latvija)
Organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt tiesnešus.

Maksa par sacensībām / Payment for competition

LKKK biedriem / LKKK members and Lithuanian SC:
1st dog = 25 EUR
2nd dog = 23 EUR*
3rd dog = 21 EUR*
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 21 EUR*

Ne LKKK biedriem / Not LKKK members:
1st dog = 35 EUR
2nd dod = 33 EUR
3rd dog = 31 EUR
4th dog - for free (bezmaksas)*
5th-7th dog = 31 EUR

* Atlaides darbojas attiecībā uz viena saimnieka suņiem / Discount is applied only for the one dog`s owner

Uzmanību! Par sacensībām var norēķināties maksājot uz pievienoto kluba kontu, vai klātienē, iepriekš rakstot garantijas vēstuli.

Attention! Payment for competition need to be processed through LKKK bank account or ,please, add a payment guarantee letter.


Konts / Account:
Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22


Pievienot arī LKKK biedra karti, Maksājuma izrakstu, vai garantijas vēstuli (rakstītu brīvā formā). Piesakoties kandidēt uz «Starptautiskā čempiona kursingā kandidāta» sertifikātu (CACIL) pievienot CACIB ranga izstāžu apraksta kopiju ar vērtējumu ne zemāk kā – «Ļoti labi»

Please attach also LKKK member card, Payment order or letter of guarantee written in free form. When applying for „International lure coursing champion candidate” certificate (CACIL), please attach CACIB ranking exhibition a description copy with evaluation not less than «Very good».

Lauks trasei: dabiska pļava / Field track: natural field

Trases garums: 650-900 metri / Track length: 650-900 meters

Reģistrācija un veterinārās pārbaudes sākas plkst. 8:00.
Skrējienu sākums 9:00 (laiks var tikt koriģēts).


Registration and veterinarian control will start at 08:00.
Runs will start at 09:00 in the morning (time schedule might be changed).


Uz reģistrāciju un veterinārām pārbaudēm ierasties, tam paredzētā laikā, pēc paredzētā laika beigām reģistrācija un veterinārā pārbaude netiks veikta, līdz ar to suns skrējienos nepiedalās, vai piedalās tikai pēc sacensību tiesnešu lēmuma, ļaut reģistrēt suni sacensībām un iziet veterināro pārbaudi pēc paredzētā laika beigām!!!
Lūgums iesniedzot reģistrācijā Kursinga dalībnieka apliecības un jebkuru citu dokumentu pārliecināties, lai iesniedzamajos papīros nebūt klāt palikuši lieki papīri, sertifikāti utt.

In order to improve organization of the competition and the quality of all preparations for the lure coursing races, including run numbers lottery, further, for registration and veterinary inspections, please arrive on time. No registration and veterinary inspections will be available after the scheduled time, so the dog will not participate in races or will participate only after competition judges decision to allow to register the dog for the competition and to pass the veterinary examination after the end of the scheduled time!!!
As well, please, when submitting for the registration Candidate participant`s certificates and any other documents, make sure that no excess papers, certificates, etc. are left in the submitted papers.


Suņiem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, līdz pieteikšanās brīdim izstādēm ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē.

Vispārējie noteikumi

1. Sekot, pildīt organizatoru prasības.

2. Pārliecinieties, ka sacensībās piedalās tikai veseli suņi. Pirms sacensībām noteikti pārbaudiet suņa nagu garumu.

3. Pārliecinieties, ka suns netiek barots 6 stundas pirms sacensībām.

4. No sacensību reģistrācijas sākuma, līdz sacensību noslēgumam suņi jāvada tikai ar īsām pavadām. Sacensību laikā ir stingri aizliegts izmantot Flex tipa pavadas!

5. Suns pirms skriešanas vismaz piecas minūtes ir jāiesilda staidzinot. Pēc skriešanas (pastaigas vai lēna paskriešana) - līdz elpošana un sirds darbība normalizējas.

6. Suņu skriešanas laikā suņi, kas neskrien, jātur īsos pavados vai jāatstāj būros, transporta līdzekļos (vasarā ar atvērtiem logiem vai ar ieslēgtu gaisa kondicionieri). Īpašniekam ir jāpārliecinās un jānodrošina, ka viņu suņi nerada draudus ne sev, ne uz lauka skrejošajiem suņiem.

7. Ja salauzta pavada (pārplīsusi karabīne, atvērusies) ietekmē notiekošo skrējienu un ievaino skrejošu suni - aizbēgušā suņa īpašniekam vai pieskatītājam ir jāatlīdzina visi materiālie zaudējumi, kas nodarīti ievainotā (-o) suņa (-u) īpašniekam (-iem).

8. Suns, kurš izskrien uz trasi, tiek diskvalificēts saskaņā ar LKKK kursinga noteikumiem.

9. Fotogrāfi (kas vēlas atrasties trasē) savu atrašanās vietu saskaņo ar organizatoru vai tiesnešiem.

10. Sacensību laikā aizliegts lidot ar dronu virs trases, lai netraucētu suņu skriešanu trasē.

11. Suņu uzpurņiem ir jābūt piemērotā izmērā un tie nedrīkst būt tehniski bojāti. Suņi ar nepiemērotiem uzpurņiem pie starta netiks pielaisti.