Lure Coursing competition CACIL TWIN CUP 2020

29.08.2020. Starptautiskās sacensības kursingā

TWIN CUP 2020

International (CACIL) lure coursing competition

Norises vieta

Rūjiena, Rūjienas stadions, Stadiona iela, LV-4240
57.890941, 25.344684

(30.08.2020: Tahkuranna, Estonia. Eesti Hurtade Liit.)

Tiesneši

Peter Rönn (Somija), Katrin Raie (Igaunija), Inese Bobkova (Latvija)
Organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt tiesnešus.


Reģistrācija / Registration

Reģistrācija beidzas / Registration deadline: 23.08.2020 23:59


Lauks trasei: dabiska pļava / Field track: natural field

Trases garums / Track length 29.08.2020 - 650-800 meters

Reģistrācija un veterinārās pārbaudes sākas plkst. 8:00.
Skrējienu sākums 9:00 (laiks var tikt koriģēts).


Registration and veterinarian control will start at 08:00.
Runs will start at 09:00 in the morning (time schedule might be changed).


Uz reģistrāciju un veterinārām pārbaudēm ierasties, tam paredzētā laikā, pēc paredzētā laika beigām reģistrācija un veterinārā pārbaude netiks veikta, līdz ar to suns skrējienos nepiedalās, vai piedalās tikai pēc sacensību tiesnešu lēmuma, ļaut reģistrēt suni sacensībām un iziet veterināro pārbaudi pēc paredzētā laika beigām!!!
Lūgums iesniedzot reģistrācijā Kursinga dalībnieka apliecības un jebkuru citu dokumentu pārliecināties, lai iesniedzamajos papīros nebūt klāt palikuši lieki papīri, sertifikāti utt.

In order to improve organization of the competition and the quality of all preparations for the lure coursing races, including run numbers lottery, further, for registration and veterinary inspections, please arrive on time. No registration and veterinary inspections will be available after the scheduled time, so the dog will not participate in races or will participate only after competition judges decision to allow to register the dog for the competition and to pass the veterinary examination after the end of the scheduled time!!!
As well, please, when submitting for the registration Candidate participant`s certificates and any other documents, make sure that no excess papers, certificates, etc. are left in the submitted papers.


Suņiem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, līdz pieteikšanās brīdim izstādēm ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra bāzē.

Vispārējie noteikumi

1. Sekot, pildīt organizatoru prasības.

2. Pārliecinieties, ka sacensībās piedalās tikai veseli suņi. Pirms sacensībām noteikti pārbaudiet suņa nagu garumu.

3. Pārliecinieties, ka suns netiek barots 6 stundas pirms sacensībām.

4. No sacensību reģistrācijas sākuma, līdz sacensību noslēgumam suņi jāvada tikai ar īsām pavadām. Sacensību laikā ir stingri aizliegts izmantot Flex tipa pavadas!

5. Suns pirms skriešanas vismaz piecas minūtes ir jāiesilda staidzinot. Pēc skriešanas (pastaigas vai lēna paskriešana) - līdz elpošana un sirds darbība normalizējas.

6. Suņu skriešanas laikā suņi, kas neskrien, jātur īsos pavados vai jāatstāj būros, transporta līdzekļos (vasarā ar atvērtiem logiem vai ar ieslēgtu gaisa kondicionieri). Īpašniekam ir jāpārliecinās un jānodrošina, ka viņu suņi nerada draudus ne sev, ne uz lauka skrejošajiem suņiem.

7. Ja salauzta pavada (pārplīsusi karabīne, atvērusies) ietekmē notiekošo skrējienu un ievaino skrejošu suni - aizbēgušā suņa īpašniekam vai pieskatītājam ir jāatlīdzina visi materiālie zaudējumi, kas nodarīti ievainotā (-o) suņa (-u) īpašniekam (-iem).

8. Suns, kurš izskrien uz trasi, tiek diskvalificēts saskaņā ar LKKK kursinga noteikumiem.

9. Fotogrāfi (kas vēlas atrasties trasē) savu atrašanās vietu saskaņo ar organizatoru vai tiesnešiem.

10. Sacensību laikā aizliegts lidot ar dronu virs trases, lai netraucētu suņu skriešanu trasē.

11. Suņu uzpurņiem ir jābūt piemērotā izmērā un tie nedrīkst būt tehniski bojāti. Suņi ar nepiemērotiem uzpurņiem pie starta netiks pielaisti.

Sighthound Lure Coursing Competition «Twin Cup»

Estonian Kennel Union and Estonian Sighthound Union as well as Latvian Kennel Club and Latvian Sighthound Club have agreed in the arrangement and conditions of «Twin Cup» competition as follows:

- Twin Cup competition is held once every year.

- The competition contains of two separate sighthound lure coursing competitions in the same weekend. The first one is held in Latvia and the second in Estonia. Organizer of the competition in Estonia is Eesti Hurtade Liit and in Latvia Latvias Kurtu Klubs. Both of the competitions will be held according to the national rules of the country where competition is held. Both of the competitions are marked to the competition calendar of the respective country and are at least at the level of national competition competing for lure coursing certificate.

- The protocols of the first day of competition in Latvia (signed by the head judge of that competition) will immediately after the competition be given to the secretary of the second days of the event in Estonia.

- On both of the days, at least one of the judges needs to be from a country other than the one organizing that competition (on Saturday when competition is held in Latvia, at least one of the judges is not from Latvia and on Sunday when competition is held in Estonia, at least one of the judges is not from Estonia).

- The points of both days will be calculated and added together. The title will be nominated to the dog who:
1) In its competition class/breed has got the biggest total score of points AND
2) has got certificate quality score from both days AND
3) the minimum of 4 dogs were competing in its class/breed at both of the days.

- After the second day of competition, Estonian Sighthound Club will present the results and awarded titles to Estonian Kennel Club for registration.

- Owner of the dog who won the title, has the right to add the title Twin Cup and the year of when it was won (Twin Cup-14) in front of the dog’s name. The winners award jacket is purple, the title and the year is written in silver or white.

Mūsu sponsori / Our sponsors

«HeSheAndWhippet» - Preces suņiem un viņu saimniekiem.
SIA «Beaphar» Latvija - Preces mājdzīvniekiem.

Sacensību sponsori