Lure Coursing

Darba sertifikātu piešķiršanas noteikumi kursingā

NACIONĀLĀ DARBA KLASES SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA KURSINGĀ

Apstiprināts: 22.04.2023. Prezidija protokols Nr. 17
 • 1. Nacionālais darba klases sertifikāts kursingā.
  • 1.1. Nacionālo darba klases sertifikātu izsniedz Latvijas kinoloģiskā federācija (LKF).
  • 1.2. Nacionālo darba klases sertifikātu kursingā piešķir:
   • visiem FCI X grupas kurtu šķirnes suņiem;
   • FCI neatzītām kurtu šķirnēm;
   • dažām FCI V grupas šķirnēm (faraonu suns, Sicīlijas kurts, Ivisas podengo, Kanāriju podengo, basendži);
   • FCI VI grupas šķirnei – Rodēzijas ridžbeks.
  • 1.3. Nacionālais darba klases sertifikāts ļauj suņiem piedalīties darba klasē LKF klubu organizētās Nacionālajās, Specializētajās un Kluba izstādēs.
 • 2. Prasības Nacionālā darba klases sertifikāta iegūšanai kursingā.
  • 2.1. Derīga Kursinga dalībnieka apliecība (licence);
  • 2.2. Saņemti 2 (divi) CQL sertifikāti (kvalifikācijas sertifikāti) pie 2 (diviem) dažādiem tiesnešiem (CQL tiek piešķirti Starptautiskajās un Nacionālajās kursinga sacensībās);
  • 2.3. Intervāls starp pirmo un pēdējo CQL sertifikātu ir ne mazāks par 52 nedēļām. Šajā laika posmā dalībnieka apliecībā nedrīkst būt ieraksts par diskvalifikāciju.
 • 3. Nacionālā darba klases sertifikāta kursingā noformēšanas kārtība.
  • 3.1. Suņa īpašnieks iesniedz Latvijas Kurtu un Kursinga klubam šādus dokumentus:
   • 3.1.1. aizpildītu un parakstītu iesniegumu (Pielikums Nr.1);
   • 3.1.2. LKF kluba biedra kartes kopiju;
   • 3.1.3. ciltsrakstu kopiju;
   • 3.1.4. kursinga dalībnieka apliecības (licences) kopiju, kurā redzami ieraksti par sacensību rezultātiem (diviem piešķirtiem CQL sertifikātiem).
   • 3.1.5. Suņa īpašnieks veic apmaksu par Nacionālā darba klases sertifikāta kursingā sagatavošanu, apmaksas apmēru nosaka LKF Prezidijs.
  • 3.2. Latvijas Kurtu un Kursinga klubs, uz iepriekš minēto dokumentu pamata, iesniedz LKF birojā LKF Mācību komisijai atskaiti, pievienojot ciltsrakstu kopiju un LKF biedra karti.
  • 3.3. LKF Mācību komisija divu nedēļu laikā pēc iepriekš minēto dokumentu (t.i. atskaite, ciltsrakstu kopija, LKF biedra karte) iesniegšanas, sagatavo Nacionālo darba klases sertifikātu kursingā, kuru izsniedz LKF birojs.

NOLIKUMS «STARPTAUTISKĀ DARBA KLASES SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANAI VĒJA SUŅU ŠĶIRNĒS»

Apstiprināts: 28.11.2023. Prezidija protokols Nr. 29
 • 1. Starptautiskais darba sertifikāts kursingā
  • 1.1. Starptautisko darba klases sertifikātu kursingā izsniedz Latvijas Kinoloģiskā Federācija (LKF).
  • 1.2. Starptautisko darba klases sertifikātu kursingā piešķir FCI X grupas suņiem.
  • 1.3. Starptautiskais darba klases sertifikāts ļauj suņiem piedalīties Starptautiskajās suņu izstādēs (CACIB) darba klasē.Lai pieteiktu suni FCI CACIB ranga izstādēs darba klasē, pieteikuma veidlapai jāpievieno “FCI Working Class Certificate (WCC)” (FCI apstiprinātā forma, Pielikums Nr.1), kuru izsniedz tās FCI dalībvalsts nacionālā organizācija, kuras rezidents ir suņa īpašnieks.
  • 1.4. Sertifikāts apstiprina, ka suns ir izpildījis sekojošas prasības:
   • 1.4.1. Ir derīga Kursinga Dalībnieka Apliecība (licence);
   • 1.4.2. Ieraksts licencē apliecina dalību vismaz 2 (divās) Starptautiskajās (CACIL ranga) kursinga sacensībās FCI-CACIL vai FCI-Open klasē;
   • 1.4.3. Laika intervāls starp pirmā un pēdējā akceptējamā rezultāta, kas ierakstīts dalībnieka apliecībā ir ne mazāk kā 1 (viens) gads un 1 (viena) diena. Šī laika perioda noteikšanai drīkst ieskaitīt arī dalību nacionālajās (CACL ranga) sacensībās. Šajā laika posmā nedrīkst būt ieraksts dalībnieka apliecībā par diskvalifikāciju;
   • 1.4.4. Ieraksts licencē apliecina, ka vismaz 2 (divās) Starptautiskajās (CACIL ranga) sacensībās FCI-CACIL vai FCI-Open klasē sunim ir rezultatīvs starts un ieņemta vieta, kas nav zemāka par pusi no dalībnieku skaita (piemēram, šķirnē 10 dalībnieki, tad vieta ne zemāka kā 5.). Nepāra skaita dalībnieku gadījumā, lai noteiktu pusi no dalībnieku skaita, tas tiek noapaļots uz augšu (piemēram, 9 dalībnieki, tad ieņemtā vieta ir ne zemāka kā 5.);
   • 1.4.5. Minimālais suņu skaits šķirnē uz starta ne mazāk kā 2 (divi). Rezultāts nedrīkst būt zemāks kā 75% no iespējamā maksimālā punktu skaita.
 • 2. Starptautiskā darba sertifikāta kursingā noformēšana
  • 2.1. Suņa īpašnieks iesniedz Latvijas Kurtu un Kursinga klubam šādus dokumentus Starptautiskā darba sertifikāta kursingā noformēšanai:
   • 2.1.1. Aizpildītu un parakstītu iesniegumu (Pielikums Nr.2);
   • 2.1.2. LKF kluba biedra kartes kopiju;
   • 2.1.3. Ciltsrakstu kopiju;
   • 2.1.4. Kursinga Dalībnieka apliecības (licences) kopiju;
   • 2.1.5. Apmaksu par sertifikāta noformēšanu.
  • 2.2. Latvijas Kurtu un Kursinga klubs, uz iepriekš minēto dokumentu pamata, iesniedz LKF birojā LKF Mācību komisijai no suņa īpašnieka saņemtos dokumentus un veic apmaksu par Starptautiskā darba sertifikāta kursingā izgatavošanu.
  • 2.3. LKF Mācību komisija divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo Starptautiskos Darba sertifikātus kursingā, kurus izsniedz LKF birojs.
  • 2.4. Uzrādot Starptautisko darba sertifikātu kursingā (kopiju) sunim ir tiesības piedalīties darba klasē Starptautiskās izstādēs.